MAGATZEMATGE I CONTROL D'ESTOCS

Servei d'emmagatzematge de 6500 palets, àmplia zona de classificació de mercaderies.

RECEPCIÓ DE MERCADERIES

Control i gestió de la mercaderia dels proveïdors i clients, preparats per a qualsevol tipus de transport.

CONTRACTACIÓ I SEGUIMENT DE TRANSPORT A DESTÍ

Treballem amb les principals companyies de transport, amb seguiment de punt a punt.

PREPARACIÓ D'EXPEDICIONS

Preparats per a funcions de picking i preparació d'expedicions.

VIGILÀNCIA

Sistema de càmeres de vídeo vigilància conectades a una central d’alarmes.

ASSESSORIA LOGÍSTICA

Donada la nostra experiència en solucions logístiques i operacions complexes, oferim serveis d'assessoria.

ÀREA DE CLIENTS

Accés directe des del web per obtenir informació en línia d'estocs, entrades, sortides, etc.

TRANSPORT DES DE LA DUANA FINS EL NOSTRE MAGATZEM

Gestió del transport des de la duana fins els nostres magatzems.

REGISTRE SANITARI

Per a treballar al sector de l’alimentació.

Registre SANDACH
Registre RSIPAC
Inscripció RGSEAA

• Estudi personalitzat i a mida de les seves necessitats
• Total implicació i compromís amb el client
• Procés de millora contínua win&win amb els nostres clients
• Resposta immediata a les seves necessitats
• Flux d'informació constant